زبان :ارزیابی کیفی مناقصه شماره 12/م/99  
شرکت مخابرات ایران منطقه مرکزی در نظر دارد جهت برگزاری مناقصه " کابل کشی خاکی و کانالی فیبرنوری مسیر چهرقان-کمیجان (USO)" اقدام نماید.
 کلیه متقاضیان واجد شرایط می¬توانند از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن معرفی¬نامه، در ساعات اداری به اداره¬ تدارکات و پشتیبانی به نشانی: اراک خیابان دانشگاه سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان شقایق ساختمان شماره 1 مخابرات طبقه همکف واحد قراردادها مراجعه و سند ارزیابی را دریافت و با توجه به مندرجات سند، مدارک ارزیابی خود را تنظیم و به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند.
نکته: در این مرحله تنها ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و پس از ارزیابی، از شرکتهای واجد صلاحیت جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد دعوت خواهد شد.
بدیهی است ارائه اطلاعات و ارزیابی کیفی، هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
هزینه چاپ آگهی در جراید بر عهده برنده مناقصه می¬باشد.
آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی: ساعت 12 روز سه ¬شنبه مورخ 28/05/1399
  اسناد مناقصه
 
 
   
 
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان مرکزی می باشد... Copyright © 2014 tciarak.ir. All Rights Reserved