زبان :
     
 
ثبت نام تلفن ثابت 1 
 
     
 
Untitled Page
مشخصات متقاضی
مشترک حقیقی هستم    مشترک حقوقی هستم
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر : *
شماره شناسنامه : *
تاریخ تولد : *
جنسیت : * مرد    زن
کد ملی : *
نوع استفاده : * مسکونی    تجاری
شماره تلفن تماس ضروری (همراه) : *
شماره تلفن مجاور نصب : * نزدیکترین شماره تلفن دایر به محل مثل شماره هائی که در همین مکان یا همسایه های مجاور مشغول به کار است را وارد کنید. لطفا شماره تلفن را با کد وارد کنید
آدرس محل نصب (دقیق و کامل) : * در صورتیکه تلفن مجاور نصب نزدیک به آدرس محل نصب نباشد هیچگونه اقدامی صورت نمی گیرد.
خیابان اصلی :
خیابان فرعی :
شهرک :
بزرگراه :
میدان :
سه راه :
چهار راه :
بقیه آدرس : * لطفا طبقه، شماره واحد، پلاک، نام مجتمع را نیز وارد کنید.
کد پستی محل نصب : *
آیا تمایل به ثبت تلفن در ١١٨ هستید؟ : * بلی    خیر
نام شرکت : *
شناسه ملی : *
کد اقتصادی : *
نوع استفاده : * دولتی    تجاری
شماره ثبت (شرکتهای خصوصی) : *
نام نماینده : *
نام خانوادگی نماینده : *
نام پدر نماینده : *
شماره شناسنامه نماینده : *
تاریخ تولد نماینده : *
کد ملی نماینده : *
جنسیت نماینده : * مرد    زن
شماره تلفن تماس ضروری (همراه) : *
شماره تلفن مجاور نصب : * نزدیکترین شماره تلفن دایر به محل مثل شماره هائی که در همین مکان یا همسایه های مجاور مشغول به کار است را وارد کنید. لطفا شماره تلفن را با کد وارد کنید
آدرس محل نصب (دقیق و کامل) : * در صورتیکه تلفن مجاور نصب نزدیک به آدرس محل نصب نباشد هیچگونه اقدامی صورت نمی گیرد.
خیابان اصلی :
خیابان فرعی :
شهرک :
بزرگراه :
میدان :
سه راه :
چهار راه :
بقیه آدرس : * لطفا طبقه، شماره واحد، پلاک، نام مجتمع را نیز وارد کنید.
کد پستی محل نصب : *
آیا تمایل به ثبت تلفن در ١١٨ هستید؟ : * بلی    خیر
تمامی مطالب بالا توسط اینجانب تکمیل و مسئولیت صحت آن نیز به عهده اینجانب می باشد بازنویسی عبارت فوق

از صحت شماره تلفن مجاور آدرس محل نصب اطمینان دارید؟

    
 
 
 
     
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان مرکزی می باشد... Copyright © 2014 tciarak.ir. All Rights Reserved